Jens Lindström © 2017 • Privacy Policy • Terms of Use

Bilder från olika kyrkogårdar och gravstenar för olika personer i släktdatabasen.

Gravsten

En gravsten är en, vanligtvis skulpterad eller graverad, sten som placeras ovanpå en grav.

Utseende, form och material är förhållandevis valfritt, men regleras i varje kyrkogårds regelverk vilka upprättas efter förslag som förvaltningarna har tillgång till.

Vård av gravstenen åvilar gravrättsinnehavaren att ombesörja genom eget arbete eller avtal med kyrkogårds-förvaltningen.

I Sverige är gravstenar oftast av granit men även marmor och andra material förekommer.

Seden och bruket av gravstenar varierar mellan olika religioner.

Historia

Redan 800 e.Kr. hade det utvecklats avancerade gravstensskulpturer hos de första kristna. De armeniska stenkorsen (Khachkars) har ett förkristet ursprung. Armenien var den första nation att anta kristendomen redan år 300 e.Kr. Stenkorsen tog sin form under 800-talet och försågs ofta med historiska inskriptioner. De har ingen motsvarighet i den övriga kristna världen. Den oskrivna regeln att aldrig plagiera ett annat kors har bidragit till en otrolig mångfald i form-givningen och variationen.

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Gravsten

Bilder på gravstenar från Gävle gamla kyrkogård.

Bilder på gravstenar från Stockholms området samt Skogskyrkogården.

Bilder på gravstenar som finns på kyrkogårdar i USA.

Tack till Marie Hörnsten som bidragit med de flesta bilderna på de amerikanska gravstenarna.

Välkommen att kontakta mig; jens.lindstrom [at] jenson.se