Född .. oktober 1744 i Maria Magdalena (AB).
Döpt 21 oktober 1744 i Maria Magdalena (AB).
Död .. december 1789.
Båtsman mellan 1765 och 1789 i Nr 74 Ängerman, 4:e rotan, Källom, Sidensjö (Y) [1] .
Isak Jakobsson Ängerman.
Född .. oktober 1744 i Maria Magdalena (AB). Död .. december 1789. Båtsman mellan 1765 och 1789 i Nr 74 Ängerman, 4:e rotan, Källom, Sidensjö (Y) [1] .
F Jakob Löfström.
Född 1696. Stadssoldat i Stockholm. 1
   
 
   
 
M Anna Catharina Löfström.
   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Båtsman mellan 1765 och 1789 i Nr 74 Ängerman, 4:e rotan, Källom, Sidensjö (Y) [1] .
Sidensjö: AI:2 s 116, AI:3 s 77,
 

Relationer och barn

Gift 26 december 1765 i Sidensjö (Y).

Kerstin (Stina) Nilsdotter.
Född 22 april 1742 i Rossvik, Nora (Y) [2] .
Död 18 mars 1806 i Västerhus, Själevad (Y).
Båtsmanshustru


Jakob Isaksson.
Född 3 december 1766 i Nr 74 Ängerman, 4:e rotan, Källom, Sidensjö (Y).
Död 1 februari 1767 i Nr 74 Ängerman, 4:e rotan, Källom, Sidensjö (Y).


Anna Isaksdotter.
Båtsmanshustru
Född 10 december 1767 i Nr 74 Ängerman, 4:e rotan, Källom, Sidensjö (Y).
Död 20 oktober 1807 i Nr 101 Kruskopp, 2:a rotan, Gottne, Själevad (Y).


Isak Isaksson.
Född 9 mars 1769 i Nr 74 Ängerman, 4:e rotan, Källom, Sidensjö (Y).
Död 4 juni 1769 i Nr 74 Ängerman, 4:e rotan, Källom, Sidensjö (Y).


Kajsa Isaksdotter.
Född 10 augusti 1770 i Nr 74 Ängerman, 4:e rotan, Källom, Sidensjö (Y).
Död 3 maj 1771 i Nr 74 Ängerman, 4:e rotan, Källom, Sidensjö (Y).


Nils Isaksson.
Född 22 december 1772 i Nr 74 Ängerman, 4:e rotan, Källom, Sidensjö (Y).
Nybyggare i Veksjön, Dorotea (AC).
Bonde i Långsele, Dorotea (AC).
Nybyggare i Rotnäset, Tåsjö (Z).
Nybyggare i Norrsjö, Tåsjö (Z).
Död 28 augusti 1840 i Norrsjö, Tåsjö (Z).


Kerstin Isaksdotter.
Född 23 augusti 1775 i Nr 74 Ängerman, 4:e rotan, Källom, Sidensjö (Y).
Död 24 november 1776 i Nr 74 Ängerman, 4:e rotan, Källom, Sidensjö (Y).


Johan Isaksson Warg.
Född 1 september 1777 i Nr 74 Ängerman, 4:e rotan, Källom, Sidensjö (Y).
Död 11 juni 1808 [3] .
Fördubblingsbåtsman mellan 14 januari 1801 och 24 mars 1801 i Nr 123 Billd, 25:e rotan, Själand, Själevad (Y) [4] .
Båtsman mellan 24 mars 1801 och 11 juni 1808 i Nr 106 Warg, 8:e roten, Västerhus, Själevad (Y) [4] .


Jakob Isaksson.
Född 18 mars 1779 i Nr 74 Ängerman, 4:e rotan, Källom, Sidensjö (Y).
Död 9 april 1780 i Nr 74 Ängerman, 4:e rotan, Källom, Sidensjö (Y).


Katarina Isaksdotter.
Född 16 januari 1782 i Nr 74 Ängerman, 4:e rotan, Källom, Sidensjö (Y). 

Källor

  1. Sidensjö/Skorped Släkter o Gårdar
  2. Paul Olsson
  3. Båtsmansrullor, Västernorrlands 2 komp Mönsterrulla 1809 sid 109
  4. Båtsmansdatabasen

Fotnot

  1. Stadsvakten i Stockholm. De medeltida burspråken (kommunala ordningsregler) fordrade af hvarje borgare, att han ständigt skulle ha sina vapen och brandredskap i ordning, beredd att skydda sin stad, och hvar i sin tur efter vård-skrifvarens tillsägelse i egen person gå burvård (nattlig vaktpatrullering) i staden. För detta ändamål var staden indelad i fyra kvarter under årligen ombytta brand- och kvartermästare (de senare för mönstring af vapnen). Under den medeltida stadsordningens upplösning under 1500-talet slappades småningom upprätthållandet af dessa bestämmelser, och vid slutet af århundradet blef det för ordningens upprätthållande nödvändigt att öfver-lämna bevakningen åt yrkessoldater, och knekt-pengar började upptagas af borgerskapet, hvars vaktskyidighet dock alltjämt kvarstod. Sålunda uppstod omkr. 1600 en särskild stadsvakt, hvars första corps-de-garde 1624 byggdes utanför rådstugan vid Stortorget. Denna vakt organiserades militäriskt som ett kompani, det under 1700-talet kallade stadsmilitärkompaniet, som stod under politikollegiets inseende (från 1821 politi-, byggnings- och ämbetskollegiets). Yid 1600-talets midt utgjorde dess styrka 70 man, hvilket antal, sedan 1667-69 försök gjorts med en beriden nattvakt, de s. k. archererna (se Archer), ytterligare ökades, så att det 1761 utgjordes af 130 man under en kapten eller kompanichef, förutom öfrigt befäl och den s. k. s e p a-r a t i o n s v a k t e n (se d. o.). 1809 reglerades styrkan till 136 man. Vaktens hufvudsakliga uppgift var då att bestrida nio poster, eskortera fångar, utsända handräckningspatruller, anskaffa s. k. vallsedlar, aflämna kungörelserna till kyrkorna o. s. v. 1835 omorganiserades stadsvakten till Stockholms stads militärkår på tvenne kompanier, af hvilka det ena fick öfvertaga det samtidigt upplösta, 1730 bildade brandvaktskompaniets nattbevakning. Militärkåren var ställd direkt under öfverståthållarämbetet. Vid polisverkets omorganisation 1850 indrogs nattbevaknings- kompaniet, och 1875 i samband med inrättande af civil brandkår försvann den sista resten af den gamla stadsvakten. Om denna i sin helhet kan sägas, att den, illa rekryterad som den alltid var, icke varit tillräcklig för ordningens upprätthållande i staden, hvarigenom den också städse varit utsatt för borgerskapets klagan. (Nordisk familjebok)

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister