Född 1681 i Korsta, Skön (Y) [1] .
Död 18 januari 1740 i Åsele (AC).
Kyrkoherde mellan 1712 och 1740 i Åsele (AC) [1] .
Erik Johan Sjöberg.
Född 1681 i Korsta, Skön (Y) [1] . Död 18 januari 1740 i Åsele (AC). Kyrkoherde mellan 1712 och 1740 i Åsele (AC) [1] .
F Johan Sjöberg.
Bonde i Korsta, Skön (Y) [1] .
   
 
   
 
M Brita Eriksdotter.
   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Kyrkoherde mellan 1712 och 1740 i Åsele (AC) [1] .
Dödsorsak: Kolik
Föräldrar: bonden Johan och Brita Eriksdotter. Med testimonium från Hsands gymn., där han inskrefs 1700, stud. i Upsala 26 okt. 1704, v. kollega i Hsands skola 1705; prästv. till adj. i Sollefteå 1706, nådårspred. därst. 1708; pastor i Åsele 1712. I den relation om kyrkornas och skolornas tillstånd uti lappmarkerna, som Hsands domkapitel afgaf till Direktionen 16 apr. 1740, heter det: Pastoren Eric Sjöberg är den 18 jan. innevarande år med döden afgången, var 59 år gammal vid pass och tjänt vid denna församlingen uti 27½ år; blef aldrig mäktig det lappska språket, så att han därpå förmådde predika, och i de sista åren så orkeslös och bräcklig till hälsan, att Konsist. år 1737 blef föranlåtit att förordna pædagogus Petrus Forssberg till vice pastor (RA. Eckl. direkt. handl.) Dödsorsaken var kolik. G. 1/1 1709 i Åsele m. Christina Edin, dotter till khden Dan. Edin härst. n. 3. Hon afled i Gafsele 7/1 1776 i 92 året, stammoder för 10 barn, 34 barnbarn ÅSELE 331 och 33 barnabarns barn, inalles 77 efterkommande, af hvilka 53 då lefde. (Inrikes tidn. 1776 n. 45.) Barn: Magdalena, f. 1709, g. 24/2 1727 m. länsmannen i Åsele Pehr Ingelsson Gafvelin på nybygget Gafsele, änka 1772; Brita, f. 1711, g. 20/2 1738 m. komm. Joh. Sarelius i Kemi, änka 1762 (N.-Torneå kb.); Catharina, f. i Åsele 28/1 1713, g. 1735 m. prosten Pehr Fjellström i Lycksele, Johannes, f. 22/5 1714, kontorsskrifvare, d. ung; Margareta, f. 18/3 1716, g. 1) m. bokbind. och handl. Michael Westling i Umeå, 2) m. handl. därst. Abraham Widmark, d. i Lycksele 7/6 1805; Daniel, f. 25/4 1718, grosshandl. i Sthm, d. ogift 1782; Christina, f. 29/10 1719, g. 1) m. postmäst., rådman Anders Berger i Enköping, 2) m. skolmäst. därst. Erik Welstadius, änka 2:dra gången 18/12 1797, d. i Enköping 20/12 1807; Anna, f. 12/12 1721, g. m. skolmäst. i Lycksele Bernhard Ask, d. 12/11 1817; Maria, f. 28/4 1724, g. 1) m. kapten Henricius i Torneå, 2) m. handl. Zach. Wacklin i Uleåborg, d. där 15/10 1801; Jonas, f. 19/7 1727, sjöman, d. ogift på utrikes resa.
 

Relationer och barn

Gift 1 januari 1709 i Åsele (AC).

Christina Edin.
Född 1683 [2] .
Död 7 januari 1776 i Gafsele, Åsele (AC).


Magdalena Sjöberg.
Länsmanshustru
Född 23 augusti 1709 i Åsele (AC).
Död 6 september 1799 i Gafsele, Åsele (AC).


Brita Sjöberg.
Född 1711 i Åsele (AC) [1] .


Catharina Sjöberg.
Född 28 januari 1713 i Åsele (AC) [1] .


Johannes Sjöberg.
Kontorsskrifare
Född 22 maj 1714 i Åsele (AC) [1] .


Margareta Sjöberg.
Född 16 mars 1716 i Åsele (AC) [1] .
Död 7 juni 1805 i Lycksele (AC).


Daniel Sjöberg.
Grosshandlare
Född 25 april 1718 i Åsele (AC) [1] .
Död 1782 i Stockholm [1] .


Christina Sjöberg.
Född 29 oktober 1719 i Åsele (AC) [1] .
Död 20 december 1807 i Enköping (C) [1] .


Anna Sjöberg.
Född 12 december 1721 i Åsele (AC) [1] .
Död 12 november 1817 i Lycksele (AC) [1] .


Maria Wacklin f Sjöberg.
Född 28 april 1724 i Åsele (AC) [1] .
Död 15 oktober 1801 i Uleåborg, Norra Österbotten, Finland [1] .


Jonas Sjöberg.
Sjöman
Född 19 juli 1727 i Åsele (AC) [1] . 

Källor

  1. Herdaminne, Härnösands stift
  2. AI:1 sid 4

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister