Kyrkoherde mellan 1642 och 1649 i Offerdal (Z) [1] .
Född i Norge [1] .
Oluf Bertilsson.
Född i Norge [1] . Kyrkoherde mellan 1642 och 1649 i Offerdal (Z) [1] .
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Kyrkoherde mellan 1642 och 1649 i Offerdal (Z) [1] .
13. Oluf Bertilsson (Bartholini) (1642-69), f. i Angdal i Norge, i anledning hvaraf han stundom kallar sig Angdalinus, inskrefs ss. student vid Köpenhamns universitet 3 nov. 1630 och ställde sig under professor Wolfgangs enskilda undervisning. Han var redan i sept. 1636 kapellan hos khden i Sveg Magnus Petri Herdalinus, hvars måg han blef. År 1642 förordnades han på grund af sin företrädares Oluf Nielsens orkeslöshet till kompastor i Offerdal. Kontraktsbestämmelserna uppgjordes 7 febr. 1642 i Trång i närvaro af superint. Petrus Schielderup och Jämtlandsprosten Ol. Drake i Brunflo och innehöllo, att vicepastorn skulle uppbära 2/3 af alla prästerliga intrader, under det att företrädaren behölle 1/3 och disponerade Alsen; vid tjänstebesök i Alsen och Mattmar ägde O. B. bebo Alsens prästgård, och bonden var skyldig att föra honom öfver sjön till Mattmar. Sönd. 15. Tref. s. å. läste prosten upp för församlingen hr Olof Bartol. kollationsbref. Såsom prästerskapets ombud undertecknade denne riksdagsbeslutet i Sthlm 1647. Då norska hären 1657 inryckte i Jämtland och eröfrade Frösö skans, hvarvid de norska prästernas trohet mot Sverige sattes på hårdt prof, erhöll herr Olof ett 4 sept. 1661 dateradt intyg, att han ensam förberett kommendanten Joen Andersson Myre på anfallet, hvarom han ryktesvis hört. (GLA.) Ända från sin kapellanstid i Sveg 1636 och sedan i Offerdal förde han noggranna annotationer öfver sina ämbetsförrättningar, hvarigenom dessa i Offerdals kyrkoarkiv bevarade anteckningar kunna betraktas som en ministerialbok för respektive församlingar från en ovanligt tidig period. (Offerdals arkiv ser. E. n. 1.) Khden led mycket af stenplågor, podager och chirager, så att han stundom måste predika liggande till sängs. Hans och hans hustrus porträtt hängde förr i Offerdals kyrka, men det förra är nu försvunnet. Deras gemensamma grafsten af skiffer låg 1882 på kyrkogården, men krossad genom grof vårdslöshet.¹ Han afled 2 mars 1669. G. 1642 m. Dorothea Månsdotter Herdalina, f. 6/2 1618, dotter till khden Måns Petri Herdalinus i Sveg och Elisabeth Jensdatter.² Änkan gifte om sig med löjtnanten vid Jämtl. kavalleri Magnus Christophersson Liliewalk och afled 21/4 1698 i Änge. Barnen, som kallade sig Flodalin: Syneva, f. 1643, g. m. komm. Verner Klangundius i Hackås; Magnus, f. 1644 (ej 1646),. döpt 11/8, khde i Berg; Elisabeth, f. 1648, g. m. efterträdaren Erik Steuchius; Pedher, döpt 1/1 1651; Margareta, f. 25/12 1652, g. m. prosten och khden Zach. Plantin härstädes.
 

Relationer och barn

Gift.

Dorotea Månsdotter Herdalina.
Kyrkoherdefru
Född 6 februari 1618.
Död 21 april 1698 i Änge, Offerdal (Z).


Elisabet Flodalin.
Kyrkoherdefru 

Källor

  1. Herdaminne, Härnösands stift

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister